DEL Generation

  จำหน่ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator อุปกรณ์ประกอบ ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดและระบบไฟฟ้า

  อุปกรณ์ดังกล่าวจะบังคับกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านวงจรภายนอก แหล่งที่มาของพลังงานกลอาจจะเป็นลูกสูบหรือเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ หรือแหล่งพลังงานกลอื่น ๆ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า generator จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมดให้กับกริดพลังงานไฟฟ้า

Phone : 02-346-1208-10
Fax : 02-346-1211
Email: delgeneration@hotmail.com

ข่าวสารและกิจกรรม

Engine by