mechanical

        เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) คืออุปกรณ์ที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแหล่งที่มาของพลังงานกลอาจเป็นเครื่องสูบหรือเครื่องยนต์กังหันไอน้ำ แรงน้ำตกผ่านกังหันน้ำ กังหันลม อากาศอัด ข้อเหวี่ยงภายใน หรือแหล่งพลังงานกลประเภทอื่น โดยอาศัยหลักการทำงานเริ่มต้นจากการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กผ่านขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าออกมา ซึ่งแรงดันจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญ 2อย่าง คือความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก โดยมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก เพราะมอเตอร์หลายตัวก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกัน  บ่อยครั้งที่มอเตอร์ถูกยอมรับให้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

        เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่า อาเมเจอร์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ และฟิลด์จะหยุดนิ่ง แต่ในทางกลับกันถ้าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ เป็นได้ทั้งส่วนที่หยุดนิ่งและส่วนที่หมุน โดยในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generatorขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และแบบอาเมเจอร์ ส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator)ขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์ที่หยุดนิ่งเท่านั้น  ปัจจุบันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั้นคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มีลักษณะเป็นวงแหวน 2 วง เมื่อขดลวดหมุนตัวจะทำให้กระแสไฟฟ้าโคจรกลับไปกลับมา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) กระแสสลับประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ไดนาโมและเครื่องยนต์ ระบบการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจึงเป็นที่รู้จักสำหรับคนทั่วไป สำหรับการใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)ขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็นเหมือนแหล่งพลังงานสำรอง นิยมใช้ในการเพาะปลูก ในครัวเรือน ไซต์ก่อสร้างหรือใช้ในงานเชื่อมโลหะ เป็นต้น ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ขนาดใหญ่จะใช้ในระดับอุตสาหกรรม โรงแรม โรงงาน เป็นต้น  พลังงานไฟฟ้าจึงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

        การเลือกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(Generator) ให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นหน้าที่ที่เราพร้อมดูแล ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี โดยทีมงานคุณภาพและการบริการอย่างเต็มรูปแบบ  บริษัท Del Generator ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณในหลากหลายรูปแบบและคุณภาพของงานในทุกส่วนรวมไปถึงทุกระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าทุกคน ตามวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งพัฒนาการบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ  

 

icon dell สินค้าและบริการ

product1

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม
product1

การติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม
product1

ห้องเก็บเสียง ระบบเก็บเสียง

อ่านเพิ่มเติม